วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2553

น้ำท่วมปากีสถาน ( ดูแล้วคิดยังไงกับชีวิตตัวเองเนี่ย)


http://picpost.mthai.com/pic/2010-08-16/416806_0.jpgรูปขนาด 800 x 523 pixel

   http://webboard.mthai.com/images/d77.gif

http://picpost.mthai.com/pic/2010-08-16/416806_12255099_0.jpgรูปขนาด 800 x 533 pixel

http://picpost.mthai.com/pic/2010-08-16/416806_12255099_1.jpgรูปขนาด 800 x 536 pixel

    http://webboard.mthai.com/images/d77.gif

http://picpost.mthai.com/pic/2010-08-16/416806_12255100_0.jpgรูปขนาด 800 x 518 pixel

http://picpost.mthai.com/pic/2010-08-16/416806_12255100_1.jpgรูปขนาด 800 x 533 pixel

http://picpost.mthai.com/pic/2010-08-16/416806_12255100_2.jpgรูปขนาด 800 x 442 pixel

   http://webboard.mthai.com/images/d77.gif

http://picpost.mthai.com/pic/2010-08-16/416806_12255101_0.jpgรูปขนาด 800 x 533 pixel

http://picpost.mthai.com/pic/2010-08-16/416806_12255101_1.jpgรูปขนาด 800 x 533 pixel

http://picpost.mthai.com/pic/2010-08-16/416806_12255101_2.jpgรูปขนาด 800 x 486 pixel

   http://webboard.mthai.com/images/d77.gif

http://picpost.mthai.com/pic/2010-08-16/416806_12255102_0.jpgรูปขนาด 800 x 566 pixel

http://picpost.mthai.com/pic/2010-08-16/416806_12255102_1.jpgรูปขนาด 800 x 463 pixel

http://picpost.mthai.com/pic/2010-08-16/416806_12255102_2.jpgรูปขนาด 800 x 539 pixel

http://picpost.mthai.com/pic/2010-08-16/416806_12255102_3.jpgรูปขนาด 800 x 533 pixel

   http://webboard.mthai.com/images/d77.gif

http://picpost.mthai.com/pic/2010-08-16/416806_12255104_0.jpgรูปขนาด 800 x 496 pixel

http://picpost.mthai.com/pic/2010-08-16/416806_12255104_1.jpgรูปขนาด 800 x 517 pixel

http://picpost.mthai.com/pic/2010-08-16/416806_12255104_2.jpgรูปขนาด 800 x 520 pixel

http://picpost.mthai.com/pic/2010-08-16/416806_12255104_3.jpgรูปขนาด 800 x 488 pixel

   http://webboard.mthai.com/images/d77.gif

http://picpost.mthai.com/pic/2010-08-16/416806_12255105_0.jpgรูปขนาด 800 x 544 pixel

http://picpost.mthai.com/pic/2010-08-16/416806_12255105_1.jpgรูปขนาด 800 x 420 pixel

http://picpost.mthai.com/pic/2010-08-16/416806_12255105_2.jpgรูปขนาด 800 x 600 pixel

 

http://picpost.mthai.com/pic/2010-08-16/416806_12255106_0.jpgรูปขนาด 800 x 664 pixel

http://picpost.mthai.com/pic/2010-08-16/416806_12255106_1.jpgรูปขนาด 800 x 532 pixel

http://picpost.mthai.com/pic/2010-08-16/416806_12255106_2.jpgรูปขนาด 800 x 520 pixel

   http://webboard.mthai.com/images/d77.gif

http://picpost.mthai.com/pic/2010-08-16/416806_12255107_0.jpg 

http://picpost.mthai.com/pic/2010-08-16/416806_12255107_1.jpg  

http://picpost.mthai.com/pic/2010-08-16/416806_12255107_2.jpg  

http://picpost.mthai.com/pic/2010-08-16/416806_12255107_3.jpg

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น