วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Faith the dog


Meet Faith the Dog

This dog was born on Christmas Eve in the year 2002. He was born with  2  legs -
He of course could not walk when he was born. Even his mother did not want him.

 
สุนัขตัวนี้เกิดในวันก่อนคริสมาส ปีค.ศ. 2002 มันเกิดมามีเพียง 2 ขา และแน่นอนว่าเดินไม่ได้มาตั้งแต่เกิด แม้แต่แม่ก็ยังไม่ต้องการลูกตัวนี้
 
His first owner also did not think that he could survive and he was thinking of 'putting him to sleep'.

But then, his present owner, Jude Stringfellow, met him and wanted  to take care of him.

She became determined to teach and train this little dog to walk by himself.
She named him 'Faith'..

เจ้าของคนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะสามารถมีชีวิตรอดได้และกำลังตัดสินใจว่าจะ "ทำให้มันหลับไปเลย"(ก็คือฉีดยาให้ตายนั่นแหละ) แต่แล้ว เจ้าของคนปัจจุบัน จูด สตริงเฟลโลว ก็มาพบและต้องการจะเลี้ยง  เธอตัดสินใจแน่วแน่ที่จะสอนและฝึกให้สุนัขน้อยตัวนี้เดินได้ด้วยตัวเอง เธอตั้งชื่อลูกสุนัขตัวนี้ว่า "เฟธ”( FAITH = ศรัทธา)


In the beginning, she put Faith on a surfboard to let him feel the movement. Later she used peanut  butter on a spoon as a lure and reward for him for standing up and jumping around.

Even the other dog at home encouraged him to walk.

 

ในตอนแรก เธอจับมันนอนบนกระดานโต้คลื่นเพื่อให้มันได้รับรู้ถึงความเคลื่อนไหว ต่อมาเธอก็ป้ายเนยถั่วไว้ในช้อนเพื่อล่อให้มันยืนขึ้นและกระโดดไปรอบ ๆ และให้มันกินเป็นรางวัลเมื่อทำได้สำเร็จ แม้แต่สุนัขตัวอื่น ๆ ในบ้านก็ยังช่วยสนับสนุนให้มันเดิน
 
Amazingly, only after 6 months, like a miracle, Faith learned to balance on his hind legs and to jump to move forward.

 

เป็นที่น่าประหลาดใจ หลังจากผ่านไปเพียงหกเดือน ก็เกิดอัศจรรย์ เฟธเรียนรู้ที่จะยืนด้วยขาหลังและกระโดดไปรอบ ๆ เพื่อเคลื่อนที่ไปข้างหน้า
 
After further training in the snow, he could now walk like a human being.

หลังจากการฝึกฝนเพิ่มเติมด้วยการเดินลุยหิมะ ตอนนี้มันสามารถมันสามารถเดินได้เหมือนมนุษย์


Faith loves to walk around now.

ตอนนี้เฟธชอบการเดิน
 
No matter where he goes, he attracts people to him. He is fast becoming famous on the international scene and has appeared on various newspapers and TV shows.

ไม่ว่ามันจะเดินไปที่ไหน มันดึงดูดความสนใจจากคนที่ได้เห็น มันมีชื่อเสียงอย่างรวดเร็วในระดับนานาชาติและได้ปรากฎตัวในหนังสือพิมพ์หลายฉบับและรายการทีวีอีกมากมาย
 
There is now a book entitled 'With a Little Faith' being published about him.

He was even considered to appear in one of Harry Potter movies.

ขณะนี้มีหนังสือชื่อว่า "With a Little Faith" ได้ตีพิมพ์เรื่องราวเกี่ยวกับมัน เฟธยังเคยได้รับการพิจารณาให้ร่วมแสดงในภาพยนตร์แฮรี่ พอร์ตเตอร์อีกด้วย

 
 

 

His present owner Jude Stringfellew has  given up her teaching post and plans to take him around the world to preach that even without a perfect body, one can have a perfect soul'.

 

เจ้าของคนปัจจุบัน จูด สตริงเฟลโลว หมดหน้าที่ในการสอนและวางแผนที่จะพามันเดินทางไปรอบโลกเพื่อไปแสดงให้ผู้คนเห็นว่า ทุกคนสามารถจะมีจิตวิญญาณที่สมบูรณ์ได้ ถึงแม้ว่าจะปราศจากร่างกายที่สมบูรณ์

 
 

 

 

 

 

 

 

In life there are always undesirable things, so in order to feel better you just need to look at life from another direction.

 
ชีวิตมักต้องเผชิญสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา ดังนั้นเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีขึ้น คุณก็เพียงจำเป็นต้องมองดูชีวิตในอีกแง่มุมหนึ่ง
 
 
I hope this message will bring fresh new ways of thinking to everyone and that everyone will appreciate and be thankful for each beautiful day.

 
ฉันหวังว่าข้อความนี้ จะนำแนวคิดใหม่ที่สดใสมาให้กับทุกคน และหวังว่าทุกคนจะชื่นชมและรู้สึกขอบคุณสำหรับแต่ละวันที่สวยงาม
 
Faith is the continual demonstration of the strength and wonder of life
.
 
ศรัทธายังคงเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึง พลังและความพิศวงของชีวิตต่อไป
 A small request:
All you are asked to do
Is keep this story circulating

 

คำขอเล็ก ๆ น้อย ๆ :
ขอให้ทุกท่านส่งเรื่องนี้ต่อ ๆ กันไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น