วันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เมลฉบับนี้ได้รับการโหวดว่าเป็นอีเมลยอดนิยมของผู้หญิงในรอบปี


A man was sick and tired of going to work every day while his wife stayed home...
ชายคนหนึ่งรู้สึกเหนื่อยหน่ายต่อการที่ต้องไปทำงานทุกวันในขณะที่ภรรยาของเขาได้อยู่บ้าน

He wanted her to see what he went through so he prayed:
เขาต้องการให้ภรรยารับรู้สิ่งที่เขาเจอะเจอจึงได้อธิษฐานว่า
'Dear Lord:
โอ้ พระผู้เป็นเจ้า

I go to work every day and put in 8 hours while my wife merely stays at home.
ผมไปทำงานทุกวัน ๆ ละ 8 ชม ในขณะที่ภรรยาผมได้อยู่บ้านอย่างสุขสบาย

I want her to know what I go through.
ผมต้องการให้หล่อนได้รับรู้ว่าผมต้องเผชิญกับอะไรบ้าง


So, please allow her body to switch with mine for a day. Amen!'
ขอพระองค์ได้โปรดอนุญาติให้ร่างกายของหล่อนสลับร่างกับของผมสักวันหนึ่งเถิด เอเมน

God, in his infinite wisdom, granted the man's wish.
พระองค์ผู้มีพระปัญญาเป็นเลิศได้อนุมัติตามที่ชายคนนั้นมีความประสงค์

The next morning, sure enough, the man awoke as a woman...
อย่างแน่นอนที่สุด เช้าวันต่อมา ชายคนนั้นตื่นขึ้นมาในสภาพผู้หญิง

He arose, cooked breakfast for his mate,
เขาลุกขึ้นมาทำอาหารเช้าให้คู่ชีวิตของเขา

Awakened the kids,
ปลุกลูก ๆ

Set out their school clothes,
จัดเตรียมชุดนักเรียน

Fed them breakfast,
ป้อนอาหารเช้า

Packed their lunches,
ห่อข้าวกลางวัน

Drove them to school,
ขับรถไปส่งที่โรงเรียน

Came home and picked up the dry cleaning,
กลับมาบ้านและเอาเสื้อผ้าที่จะส่งซักแห้ง

Took it to the cleaners
จัดส่งไป

Went grocery shopping,
ไปร้านขายของชำ

Then drove home to put away the groceries,
ขับรถเอาของชำที่ซื้อมาไปเก็บที่บ้าน

He cleaned the cat's litter box and bathed the dog..
เขาล้างกล่องใส่อาหารแมวและอาบน้ำสุนัข

Then, it was already 01P.M.
กระทั่งเสร็จก็บ่ายโมงแล้ว

And he hurried to make the beds, Do the laundry, vacuum, Dust, sweep and
mop the kitchen floor.
และเขาต้องรีบจัดเตียง ซักผ้า ดูดฝุ่น กวาดและถูกพื้นห้องครัว
 
Ran to the school to pick up the kids and got into an argument with them
on the way home.
รีบบึ่งไปโรงเรียนรับลูกและโต้เถียงกับพวกเขาระหว่างทางกลับบ้าน

Set out milk and cookies and got the kids organized to do their homework.
เตรียมนมและคุ้กกี้ และจัดการให้เด็ก ๆ ทำการบ้าน

Then, set up the ironing board and watched TV while he did the ironing.
ตั้งโต๊ะรีดผ้าและดูทีวีขณะที่เขากำลังรีดผ้า

At 4:30 he began peeling potatoes and washing vegetables for salad,
breaded the pork chops and snapped fresh beans for supper.
16.30 น เขาเริ่มปอกมันฝรั่งและล้างผักทำสลัด เตรียมเนื้อสัตว์และถั่วสำหรับอาหารค่ำ

After supper, he cleaned the kitchen, ran the dishwasher, folded laundry,
bathed the kids, and put them to bed.
At 09 P.M.
หลังอาหารค่ำ เขาล้างครัว เปิดเครื่องล้างจาน พับเสื้อผ้า อาบน้ำลูก ๆ และส่งพวกเขาเข้านอน

He was exhausted and, though his daily chores weren't finished, he went to
bed where he was expected to make love, which he managed to get through
without complaint.
เขารู้สึกอ่อนเพลียและแม้กระนั้นงานบ้านประจำวันก็ยังไม่เสร็จ  เขาจึงเข้านอน
(ขอไม่แปลต่อนะคะเพราะไม่เหมาะสำหรับเด็ก)

The next morning, he awoke and immediately knelt by the bed and said: -
'Lord, I don't know what I was thinking.
I was so wrong to envy my wife's being able to stay home all day.
เช้าวันรุ่งขึ้น เขาตื่นขึ้นและคุกเข่าข้างเตียงในทันที และกล่าวว่าโอ้พระเจ้า ผมไม่รู้ว่าผมกำลังคิด
อะไรอยู่  ผมเข้าใจผิดมากมายที่อิจฉาภรรยาของผมที่หล่อนสามารถอยู่บ้านได้ทั้งวัน

Please, oh! Oh! Please, let us trade back. Amen!'
ได้โปรดเถิด ได้โปรดให้เราได้กลับสู่สภาพเดิมด้วยเถิด เอเมน
 

The Lord, in his infinite wisdom, replied:
พระองค์ผู้มีพระปัญญาล้ำเลิศกล่าวตอบว่า
 

'My son, I feel you have learned your lesson and I will be happy to change
things back to the way they were.
ลูกของเรา เรารู้สึกว่าเจ้าได้เรียนรู้บทเรียนของเจ้าและเราก็ยินดีที่จะเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ ให้กลับสู่สภาพเดิม
 
 

You'll just have to wait nine months, though.
แม้กระนั้น เจ้าจะต้องรออีก 9 เดือน
 

You got pregnant last night.'
เจ้าตั้งครรภ์เมื่อคืนนี้


This has been voted Women's Favorite E-mail of the Year!

--
My Personal Website
http://huanjung.diaryclub.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น