วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2553

ลายพระราชหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 


        เมื่อวานบังเอิญเปิดเว็บไซต์หนึ่ง แล้วไปเห็นภาพไปรษณียบัตรที่มีลายพระราชหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ทรงเขียนถึงสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระพันวัสสามาตุจฉาเจ้า พระราชมารดาในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
        เห็นแล้วก็อมยิ้มมีความสุขกับข้อความ "เล็กคิดถึงมาก" ด้วยลายพระราชหัตถ์อย่างทรงพระเยาว์
        จากนั้นเลยลองสืบค้นด้วยคำว่า "ลายพระหัตถ์" ดูต่อไปเรื่อย ๆ ก็พบว่ามีลายพระราชหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ไม่น้อย รวมทั้งลายพระราชหัตถ์และลายพระหัตถ์ของพระองค์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้รวบรวมจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่พบมาให้ชมกัน
        ภาพเหล่านี้ หลายคนอาจจะเห็นจนคุ้นตาแล้ว แต่ในยามที่บ้านเมืองรุ่มร้! อน ผู้คนร้อนในอก เพราะมีผู้ไม่หวังดีมุ่งจะเผาบ้านเผาเมืองให้วอดวาย หวังว่าการนำภาพมงคลนี้กลับมาชมกันอีกครั้ง จะช่วยให้ทุกคนที่ได้พบเห็นยิ้มออกบ้าง และมีความสุข มีกำลังใจที่จะร่วมแรงร่วมใจกันฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคนานา เพื่อนำพาบ้านเมืองของเราให้ผ่านพ้นทุกข์เข็ญไปให้ได้
        และเหนือสิ่งอื่นใด ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว


ไปรษณียบัตรลายพระราชหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อครั้งทรงพระเยาว์

ทรงเขียนถึงสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระพันวัสสามาตุจฉาเจ้า

พระราชมารดาในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ที่มา : http://campus.sanook.com/u_life/activity_01930.php


 ลายพระราชหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อพระชนมายุ ๑๑ พระชันษา

ที่ทรงลงพระปรมาภิไธย ภูมิพล

ในสมุดเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ครั้งตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์เป็นครั้งแรก

เมื่อวันที่ ๓ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๑

ที่มา : http://www.komchadluek.net/2006/09/04/a001_43982.php?news_id=43982

 

 
ลายพระราชหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบัตรเชิญ

ที่ทรงส่งให้พระญาติมาชมการแสดงของนักเรียนอนุบาล

เมื่อครั้งทรงพระเยาว์

ที่มา : http://khonthaiuk.com/index.php?topic=105.0

 

 


ลายพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ลายพระราชหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทหิดล

และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อทรงพระเยาว์

ที่มา : http://www.trekkingthai.com/cgi-bin/webboard/print.pl?content=2058&board=trip

 

 


ลายพระราชหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงบันทึกงานส่วนพระองค์ เรื่องการสร้างถนน

ในกิจกรรมโครงการของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

คราวร่วมเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในมหามงคลวโรกาสงานเฉลิมสิริราชสมบัติครบ ๕๐ พรรษา

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๐

จากหนังสือ ใกล้เบื้องพระยุคลบาท กับ ลัดดาซุบซิบ

พิมพ์ครั้งที่ ๒๕ หน้า ๓๙

ที่มา...http://khonthaiuk.com/index.php?topic=105.0

 

 


ภาพลายฝีพระหัตถ์แบบร่างต้นแบบเครื่องกลเติมอากาศ

กังหันน้ำชัยพัฒนา

ซึ่งต่อมามูลนิธิชัยพัฒนาได้รับพระบรมราชานุญาต

ให้ดำเนินการขอจดสิทธิบัตรเครื่องกลเติมอากาศแบบ RX-5C

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกสิทธิบัตรการประดิษฐ์

เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๔

ในชื่อ เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ำ

ที่มา : http://befresh.exteen.com/20080130/entry

และ http://www.chaipat.or.th/chaipat/content/rx5/rx5.html

 

 


ลายพระราชหัตถ์เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่มา : http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=mytrips&month=06-2006&date=02&group=21&gblog=7

 

 


ลายพระราชหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ในทะเบียนสมรส

ที่มา : http://khonthaiuk.com/index.php?topic=105.0
 

 


ลายพระหัตถ์สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระพันวัสสามาตุจฉาเจ้า

ถึงหม่อมเจ้าดำรัศดำรงค์

อัครราชทูตไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกาในขณะนั้น

เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๐

เรื่องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชทานพระนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ว่า "ภูมิพลอดุลเดช"

ที่มา : http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=offway&month=05-2008&date=01&group=15&gblog=13


 


ลายพระราชหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชทานพระนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เขียนอย่างวิธีแปลงอักษรตามแบบรัชกาลที่ ๖ ว่า

"Bhumibala Aduladeja"

เขียนอย่างออกเสียง ว่า "Poomipol"

ที่มา : http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=offway&month=05-2008&date=01&group=15&gblog=13

 

 


พระสูติบัตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพบ

บันทึกพระนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า 

"ภูมิพลอดุลยเดช สงขลา (Bhumibal Aduldej Songkla)

เกิดวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๐

ที่โรงพยาบาลเคมบริดจ์ (Camb ridge Hospital)"

ที่มา : http://www.navy22.com/smf/index.php?topic=2.15

 


 

ร่วมกันแสดงความรักที่คนไทยมีต่อในหลวง ให้โลกได้รับรู้

http://www.thailoveking.com/

ช่วยกันคนละ 1 click เพื่อให้ website นี้ติดอันดับหนึ่งของโลกให้ได้

ทราบแล้ว อย่าลืมบอกต่อกันด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

 

 

         

 

 

 Windows Live Hotmail: Your friends can get your Facebook updates, right from Hotmail®.


See what's on at the movies in your area. Find out now. 

Windows Live: Keep your friends up to date with what you do online. 

Windows Live: อัปเดตเกี่ยวกับตัวคุณให้เพื่อนรู้ เรื่องราวบนโลกออนไลน์ของคุณ 

Windows Live: Keep your friends up to date with what you do online. 

Hotmail: Trusted email with Microsoft’s powerful SPAM protection. Sign up now. 

โหลดฟรี! โปรแกรม Windows Live ครบชุด Windows Live Services 

Windows 7: ช่วยให้สิ่งที่คุณทำอยู่ทุกวันง่ายขึ้น ค้นหาพีซีที่เหมาะสมกับคุณ 

Windows Live: Make it easier for your friends to see what you’re up to on Facebook. 

Windows Live Hotmail: <a href="http://www.microsoft.com/middleeast/windows/windowslive/see-it-in-action/social-network-basics.aspx?ocid=PID23461::T:WLMTAGL:ON:WL:en-xm:SI_SB_4:0

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น