วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2552

Re: ชะตากรรม "โลก" ผลกรรม "เรา" ในวันที่ร้อนจนเกินเยียวยา

เอกสารนี้ถูกนำเข้ามายัง Google Documents ในชื่อของคุณ:
http://docs.google.com/Doc?id=dcgbc9mf_220gmchzbcm&invite=
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ทีม Google Documents

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น