วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2552

Re: ค่าของเงิน (ยี่สิบบาท) อ่านแล้วน้ำตาร่วง

เอกสารนี้ถูกนำเข้ามายัง Google Documents ในชื่อของคุณ:
http://docs.google.com/Doc?id=dcgbc9mf_223fdds2zfj&invite=
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ทีม Google Documents

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น