วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2552

กรุงเวนิซ อิตาลี น้ำท่วม (บ่งชี้สภาวะโลกร้อน น้ำแข็งขั้ว โลกละลาย น้ำทะเลยกตั วสูง)

กรุงเวนิซ อิตาลี น้ำท่วม (บ่งชี้สภาวะโลกร้อน น้ำแข็งขั้ว โลกละลาย น้ำทะเลยกตั วสูง) 

 

cid:image001.jpg@01CA4669.E0EFE910

 


cid:image002.jpg@01CA4669.E0EFE910

 


cid:image003.jpg@01CA4669.E0EFE910

 


 

 


cid:image005.jpg@01CA4669.E0EFE910

 


cid:image006.jpg@01CA4669.E0EFE910

 


cid:image007.jpg@01CA4669.E0EFE910

 


cid:image008.jpg@01CA4669.E0EFE910

 


cid:image009.jpg@01CA4669.E0EFE910

 


cid:image010.jpg@01CA4669.E0EFE910

 


cid:image011.jpg@01CA4669.E0EFE910

 


cid:image012.jpg@01CA4669.E0EFE910

 


cid:image013.jpg@01CA4669.E0EFE910

 


cid:image014.jpg@01CA4669.E0EFE910

 


cid:image015.jpg@01CA4669.E0EFE910

 


cid:image016.jpg@01CA4669.E0EFE910

 


cid:image017.jpg@01CA4669.E0EFE910

 


cid:image018.jpg@01CA4669.E0EFE910

 


cid:image019.jpg@01CA4669.E0EFE910

 


cid:image020.jpg@01CA4669.E0EFE910

 


cid:image021.jpg@01CA4669.E0EFE910

 


cid:image022.jpg@01CA4669.E0EFE910

 


cid:image023.jpg@01CA4669.E0EFE910

 


cid:image024.jpg@01CA4669.E0EFE910ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น