วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

การให้ที่แท้จริงEmerson กล่าวไว้ว่า “แก้วแหวนเงินทองหาใช่ของขวัญไม่ แต่เป็นเพียงการหลีกเลี่ยงที่จะให้ของขวัญแท้ ของขวัญแท้คือการให้ส่วนหนึ่งของชีวิตตนเองแก่ผู้อื่น”

เราให้ตัวเรา เมื่อเราให้ของขวัญที่มาจากหัวใจ (Heart) คือ ความรัก ความเมตตา ความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจ ความอดทน การให้อภัย
เราให้ตัวเรา เมื่อเราให้ของขวัญที่มาจากจิตใจ (Mind) คือ ความนึกคิด ความใฝ่ฝัน อุดมคติ ความมีวินัย         
เราให้ตัวเรา เมื่อเราให้ของขวัญที่มาจากจิตวิญญาณ (Spirit) คือ คำอธิษฐาน จินตนาการ ความสวยงาม ความปรารถนา ความสงบ ความศรัทธา            
เราให้ตัวเรา เมื่อเราให้ของขวัญที่เป็นเวลา (Time) เมื่อเรามีเวลาให้ผู้อื่นมากขึ้น              
เราให้ตัวเรา เมื่อเราให้ของขวัญที่เป็นคำพูด (Words) คือ การให้กำลังใจ จรรโลงใจ คำชี้แนะ
เราควรที่จะให้ตัวเรา ด้วยการเป็นดั่งแสงอาทิตย์ที่ให้ความอบอุ่นแก่โลก            
เราควรให้การเป็นคนดีแก่ชุมชนและสังคม
เราควรให้การเป็นพลเมืองดีแก่ประเทศชาติ
เราควรให้การเป็นสามีภรรยา และพ่อแม่ที่ดีแก่ครอบครัว
ของขวัญดีงามที่สุดซึ่งมนุษย์พึงให้ คือ การให้ชีวิตที่สร้างสรรค์แต่สิ่งดีงาม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น