วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2552

Re: ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย Stanford

เอกสารนี้ถูกนำเข้ามายัง Google Documents ในชื่อของคุณ:
http://docs.google.com/Doc?id=dcgbc9mf_188hrq9c7fk&invite=
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ทีม Google Documents

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น