วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ชีวิตจะสมดุล หากคุณพึ่งพาพระเจ้า

คำอธิษฐานไม่จำเป็นต้องสวยหรู แต่ต้องจริงจัง    ไม่มีที่ไหนหรือเวลา ไหน
ที่ เราอธิษฐานไม่ได้    จงอธิษฐานทูลทุกอย่าง
แล้วคุณจะไม่กังวลสักอย่าง    ถ้าพระเยซูยังจำเป็นต้องอธิษฐาน
แล้วเราจะทำน้อยกว่านั้นได้อย่างไร

การพูดกับพระเจ้าอย่างตรงไปตรงมา
เป็นก้าวแรกที่จะทำให้เราพบกับสันติสุขในจิตใจการพูดกับพระเจ้าอย่างตรงไปตรงมา
เป็นก้าวแรกที่จะทำ ให้เราพบกับสันติสุขในจิตใจ


เวลาแห่งการ "รอคอยพระเจ้า" ไม่เคยสูญ   เปล่า
พระเจ้าไม่จำเป็นต้องตอบคำถามของเรา  แต่พระองค์รักษาพระสัญญาเสมอ
ไม่มีความต้องการใด  ยิ่งใหญ่หรือเล็กน้อย เกินไปที่จะบอกกับ

พระเจ้า การอธิษฐานและเชื่อฟัง จะพรวนดินในจิตใจที่แข็งกระด้าง
เพียงอธิษฐาน พระเจ้าก็จะทรงช่วย จ งแสวงหาพระ เจ้า เมื่อจะพบพระองค์ได้
จงทูลพระองค์ ขณะพระองค์ทรงอยู่ใกล้

เราสามารถมอบเรื่องกังวใจไว้กับพระเจ้าได้ เพราะพระองค์ทรงห่วงใยเรา
หัวใจของการอธิษฐานภาวนาคือการนมัสการจาก ใจ สันติสุขแท้ท่วมท้นจิตวิญญาณ

เมื่อพระคริสต์ทรงครอบครองจิตใจคำอธิษฐานที่ร้อนรน
ขจัดความกังวลที่ร้อนใจ  เราต้องอยู่ในพระคริสต์ จึงจะค้นพบตัวเอง
มีเพียงพระคริสต์ ผู้ทรงเป็นน้ำธำรงชีวิต
ที่สามารถดับกระหายฝ่ายจิตวิญญาณได้
การภาวนาควรเป็นประสบการณ์ตลอดเวลาของเรา การอธิษฐานด้วยความเพียรพยายาม
เป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัย


จงเปลี่ยนความกังวลใจของคุณให้เป็นคำอธิษฐานภาวนา  ความกล้าคือ
ความกลัวที่คุกเข่าลงอธิษฐาน  เราสามารถมอบสิ่งที่
เราห่วงใยไว้กับพระเจ้าได้ เพราะพระองค์ทรงห่วงใยเรา
หัวใจที่ปรับเข้าหาพระเจ้า อดไม่ได้ที่จะสรรเสริญพระองค์

การเข้าใจพระเจ้า คือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ การนมัสการพระองค์
คือสิ่งที่ขาดไม่ได้
คำอธิษฐานเป็นสะพานระหว่างความตื่นตระหนกและสันติสุข
เมื่อคุณคิดถึงสิ่งดี จงขอบพระคุณพระเจ้าถ้าเรา เพ่งมองที่พระคริสต์
ทุกสิ่งก็จะชัดเจน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น