วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2552

Re: Six Senses Hideaway Zighy Bay Hotel , OMAN

เอกสารนี้ถูกนำเข้ามายัง Google Documents ในชื่อของคุณ:
http://docs.google.com/Doc?id=dcgbc9mf_166fwhpwf3n&invite=
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ทีม Google Documents

1 ความคิดเห็น:

  1. That article is too much informative for me. I want get information about the bay hotels that’s why I am searching on net then I get that article. That provides me complete information about that kind of hotels. Thanks for sharing with me. For the more information visit on www(dot)lincolndowns(dot)com.
    NSW South Coast Accommodation

    ตอบลบ