วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552

ความรัก ของ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

ความรัก ไม่ต้องการ แค่วันเดียว      ความรัก ไม่ต้องเกี่ยว กับวันไหน 

ความรัก ไม่ต้องมี เวลาใด             ความรัก ไม่ต้องใช้ ให้ใครชี้ 

ความรัก ไม่ต้องมี ข้อวิจารณ์             ความรัก ไม่ต้องการ การกดขี่ 

ความรัก ไม่ต้องให้ ใครตราตี             ความรัก ไม่ต้องมี เส้นพรมแดน 

ความรัก ไม่ต้องรอ ข้อพิสูจน์             ความรัก ไม่ต้องพูด ตามแบบแผน

ความรัก ไม่ต้องการการตอบแทน            ความรัก ไม่ต้องแค่น หัวใจคน 

ความรัก ไม่ต้องการ การเป็นต่อ             ความรัก ไม่ต้องรอ ขอเหตุผล 

ความรัก ไม่ต้องย้ำ ความมีจน             ความรัก ไม่ต้องทน ที่จะรัก 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น