วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2552

"Every thought is a seed. If you plant crab apples, don't count on harvesting golden delicious."
-- Bill Meyer

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น