วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2552

The quality of our expectations determines the quality of our actions."
Andres Godin

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น