วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2552

"The best time to plant a tree was 20 years ago. The next best time is now."
Chinese Proverb

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น