วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

"พ่อ..ผู้เปี่ยมด้วยรัก" 2 ซมอ.18: 31-33

       พระธรรม 2 ซามูเอล บทที่ 15-18 สะท้อนภาพความรักที่ยิ่งใหญ่ของพ่อที่มีต่อลูกนั่นคือความรักของกษัตริย์ดาวิดที่มีต่ออับซาโลมผู้เป็นบุตรชาย
       ซึ่งเหตุการณ์ตอนนี้ดาวิดคร่ำครวญต่อการจากไปของอับซาโลม แม้ที่ผ่านมาอับซาโลมกระทำความผิดหลายอย่างรวมทั้งการโค่นล้มราชบัลลังก์ของ กษัตริย์ดาวิด แต่กษัตริย์ดาวิดไม่ได้ตอบสนองต่อการกระทำของอับซาโลมด้วยความโกรธ ในทางตรงข้าม การแสดงออกของกษัตริย์ดาวิดสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของ "พ่อ...ผู้เปี่ยมด้วยรัก" ดังนี้


ภาพจาก
http://www.fathermag.com
1 พ่อยินดีรับความทุกข์ยากลำบากเพื่อลูกเสมอ (15:14)
       เมื่อกษัตริย์ดาวิดรู้ว่าอับซาโลมมุ่งหวังจะยึดราชบัลลังก์ของตน แทนที่ท่านจะตั้งป้อมเผชิญหน้าต่อสู้กับอับซาโลม ท่านกลับเลือกที่จะเป็นฝ่ายไปจากกรุงเยรูซาเล็มเสียเอง (2ซมอ.15:14) ความจริงท่านเป็นแม่ทัพผู้ชำนาญศึก ซึ่งมีทหารชำนาญการจำนวนมากที่สามารถสั่งการรบได้ทันที แต่ท่านเลือกยุติเหตุการณ์ครั้งนี้โดยไม่ต่อสู้กับลูกของตน และยินดีรับทุกข์ยากลำบากแทนโดยการออกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม
       1.1 ความทุกข์ฝ่ายร่างกาย (16:5-6)
       ในฐานะกษัตริย์ดาวิดใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายภายในพระราชวัง แต่เมื่อต้องระหกระเหินไปในที่ต่างๆ ไม่เพียงเผชิญความยากลำบากทางกายภาพ ยังต้องเผชิญภัยจากศัตรูที่เกลียดชังเขาด้วย (2ซมอ.16:5-6) ทั้งหมดนี้เป็นเพราะความรักของเขาที่มีต่อลูกนั่นเอง เช่นเดียวกับองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าและทรงรักมนุษย์ทุกคน พระองค์ยอมเสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ และรับความทุกข์ยากลำบากจนถึงความมรณาที่ไม้กางเขน เพื่อสละพระชนม์ชีพของพระองค์ไถ่โทษบาปแทนเรา (ฟป.2:5-7)

       1.2 ความทุกข์ฝ่ายจิตใจ (15:30)
       จากเหตุการณ์ครั้งนี้ กษัตริย์ดาวิดเผชิญมากยิ่งกว่าความทุกข์ทางกายภาพ นั่นคือความทุกข์ด้านจิตใจ อับซาโลมเป็นลูกซึ่งแทนที่เขาจะรักและกตัญญูต่อบิดา แต่เขากลับสนองตอบด้วย "การกบฏและแย่งชิงราชบัลลังก์ของพ่อ" เพราะฉะนั้นความทุกข์ใจใดจะเท่ากับความทุกข์ใจที่ลูกได้ทรยศต่อพ่อบังเกิด เกล้า (2ซมอ.15:30) แต่สิ่งนี้ก็มิได้ทำให้ความรักที่กษัตริย์ดาวิดมีต่ออับซาโลมเปลี่ยนแปลงไป เหมือนดังเช่นพระเยซูคริสต์ทรงเผชิญกับความทุกข์ใจ การถูกปฏิเสธ การกล่าวร้ายจากประชาชนที่พระองค์เคยช่วยเหลือ ถึงกระนั้น พระองค์ก็ทรงยินดีรับความทุกข์ยากเพื่อเขาทั้งหลาย

2 พ่อให้อภัยลูกเสมอ (18:5)
       เมื่ออับซาโลมยกทัพต่อสู้กับดาวิด ทหารกล่าวห้ามไม่ยอมให้ดาวิดออกไปสู้รบกับอับซาโลม เพราะทหารรู้ดีว่า หากดาวิดนำทหารออกไปพวกเขาทั้งหมดต้องตายแน่ เพราะด้วยความเป็นพ่อ พระองค์จะไม่มีทางทำร้ายอับซาโลมเด็ดขาด (2ซมอ.18:5)
การให้อภัยของพ่อจึงเป็นการให้อภัยอย่างไม่มีเงื่อนไข แม้ว่าพ่อไม่เห็นด้วยในการกระทำที่ไม่ถูกต้องของลูก แต่พ่อก็ไม่เคยหยุดที่จะรักและให้อภัยในความผิดของลูก ดังที่พระบิดาทรงรักเราขณะที่เราเป็นคนบาป พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา (รม.5:8)

3 พ่อห่วงใยลูกเสมอ (18:29)
       เมื่อมีทหารกลับมายังฐานทัพ สิ่งแรกที่ดาวิดถาม คือ "สวัสดิภาพของอับซาโลมเป็นอย่างไร" ความห่วงใยเช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใยของพระเจ้าที่มีต่อบุตรที่รัก ของพระองค์ (ยรม.29:11) แม้ว่าอับซาโลมคิดร้ายและมุ่งทำร้ายกษัติรย์ดาวิดถึงขนาดที่จะเอาชีวิต แต่ด้วยความเป็นพ่อ กษัตริย์ดาวิดกลับห่วงใยความปลอดภัยของอับซาโลม ความห่วงใยของพ่อนั้นจึงไม่ขึ้นอยู่กับว่าลูกจะน่ารักหรือทำตัวดีหรือไม่ ความห่วงใยเช่นนี้สะท้อนถึงความรักของพระเจ้าที่ต่อเราเช่นกัน พระองค์ทรงปรารถนาดีต่อเราโดยไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเป็นอย่างไร 

4 พ่อยินดีตายแทนลูกเสมอ (18:33)
       ทันทีที่ดาวิดทราบข่าวว่าอับซาโลมเสียชีวิต ดาวิดมีความเศร้าเสียใจอย่างมากและปรารถนาที่จะตายแทนอับซาโลมเสียเอง ท่านได้คร่ำครวญว่า "โอ อับซาโลมบุตรของเรา บุตรของเรา อับซาโลมบุตรของเราเอ๋ย เราอยากจะตายแทนเจ้า โอ อับซาโลมบุตรของเรา บุตรของเราเอ๋ย" ความรักของดาวิดที่มีต่ออับซาโลมสะท้อนถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ เมื่อมนุษย์กำลังนำวิถีชีวิตของตนไปสู่ทางแห่งความมรณา พระเยซูคริสต์ทรงสละพระชนม์ชีพของพระองค์เพื่อเป็นค่าไถ่ให้แก่มนุษย์ทุกคน (รม.6:23)
 
สรุป
       ความรักของพ่อที่มีต่อลูกนั้นสะท้อนภาพจำลองของความรักของพระเจ้าที่มีต่อ เราทั้งหลาย นั่นคือ พ่อที่ยินดีรับความทุกข์เพื่อลูกเสมอ พ่อที่ให้อภัยลูกเสมอ พ่อที่ห่วงใยลูกเสมอ พ่อที่ยินดีเสียสละแม้กระทั่งชีวิตของตัวเองเพื่อลูกของตน เราจึงควรตอบสนองความรักของคุณพ่อด้วยใจกตัญญูและสำนึกในพระคุณของท่าน และเราควรตอบสนองต่อความรักของพระบิดาในสวรรค์ด้วยการเชื่อฟังทำตามพระดำรัส สอนของพระองค์ รวมทั้งควรสื่อสารเรื่องราวของพระองค์เพื่อคนอีกจำนวนมากจะได้รู้จักความรัก ของพระองค์เช่นเดียวกับเรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น